Hälytyslistan Tilannehuone | Viimeisimmät Hälytykset

Liikennevälinepalo

Liikenneväline on syttynyt palamaan niin, että siitä syntyy näkyvää savua. Liikennevälineitä ovat esimerkiksi tieliikenneajoneuvot, maastoliikenneajoneuvot, vesialukset, raideliikenteen ajoneuvot ja ilmailuvälineet

liikennevälineen käytön aikana syttyneet palot
liikennevälineiden tuhopoltot

Maastopalo

Maastopaloja ovat mm. metsäpalot, ruohikkopalot, turvetuotantoaluepalot, kaatopaikkapalot ja puistopalot.

kulotuksen karkaamiset
kaatopaikkapalot
turvetuotantoaluepalot
turveaumapalot
muurahaispesäpalot

Muu tulipalo

Palo, joka ei ole rakennuspalo, rakennuspalovaara, maastopalo, liikennevälinepalo tai räjähdys

roskasäiliö
muuntaja
mastot ja laitekopit
roskakatokset
rakennelmat, kuten grillikatokset, leikkimökit ja huvimajat
valaisinpylväs- ja mainosvalopalot
rakennusten välissä (ulkoilmassa) kulkevat kuljettimet
työmaaparakit
kanto- ja hakekasat
varastointikentillä säilytettävät kasatä
rakennustavarapinot, halkopinotä

liikenneonnettomuus

Tie-, maasto-, vesi-, raide- ja ilmaliikenteessä tapahtunut henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva liikenneväline.

kolarit
liikenteessä olleiden ajoneuvojen kaatumiset
ulosajot, suistumiset
maastoliikenneajoneuvojen onnettomuudet
vesiliikenneonnettomuudet
junaonnettomuudet
lento-onnettomuudet

rakennuspalo

Palo, jossa palo on levinnyt syttymiskohdastaan sytyttäen rakennuksen rakenteet tai irtaimiston palamaan, joko liekehtien tai kytemällä. Myös omatoimisesti sammutetut tai itsestään sammuneet rakennuspalot kirjataan rakennuspaloiksi.

rakennuksen rakenteiden tai irtaimiston tai molempien palo
laitepalot rakennuksen sisällä
parvekkeella syttyneet palot
kuistilla, terassilla, patiolla tai vastaavalla syttyneet palot.
omatoimisesti sammutetut ja itsestään sammuneet palot (vaikkei pelastuslaitoksella olisi kohteessa sammutustehtävää)
rakennuksen vieressä syttynyt palo, joka on levinnyt rakennukseen

Ympäristöonnettomuus tai öljyvahinko

Haitallisen tai vaarallisen aineen (esim. öljyn) pääsyä maaperään, vesistöön tai rakenteisiin. Päästö voi tapahtua onnettomuuden tai tahallisen toiminnan seurauksena.

ylitäytöt
vuodot
liikenneonnettomuuden seurauksena aiheutuneet öljyvahingot
polttoainevarkauden yhteydessä aiheutettu vuoto
veturista valuu dieselpolttoaine tai hydrauliikkaöljy
moottoriveneen tai aluksen polttoainesäiliön vuoto tai ylitankkaus
jätevedenpuhdistamon laiterikon vuoksi jokeen puhdistamatonta jätevettä

ihmisen pelastaminen

Ihmisen pelastaminen on pelastuslaitoksen toimenpiteitä tai kalustoa vaatinutta pelastamista joko vaarallisesta tai vaarattomasta paikasta tai tilanteesta.

hissiin juuttuneen ihmisen pelastaminen
lukittuun autoon jääneen ihmisen pelastaminen
ihmisen pelastaminen veden varasta, korkeasta paikasta, loukusta
raajoistaan tai vartalostaan kiinni juuttuneen ihmisen irrottaminen
eksyneen, sairastuneen, loukkaantuneen, uupuneen ihmisen noutaminen maastosta tai saaresta
veneen rikkoutumisen tai huonon jäätilanteen vuoksi saareen jääneiden ihmisten noutaminen mantereelle pelastuslaitoksen kalustoa apuna käyttäen

VAHINGONTORJUNTATEHTÄVÄ

Pelastus- ja torjuntatoimenpiteitä vaativa tehtävä, jonka tavoitteena on suojella ihmisiä, omaisuutta tai ympäristöä vahingolta. Tarkoituksena on joko estää vahinkojen syntyminen tai pitää jonkin tapahtuman aiheuttamat vahingot mahdollisimman pieninä.

puu tiellä tai kaatumassa tielle
uppoavan veneen nosto
vesiputken vuodosta aiheutunut vesivahinko
katolta vaarallisesti putoamassa olevan pellin, mainoksen tai jään poisto

eläimen pelastaminen

Eläimen pelastaminen on pelastamista joko vaarallisesta tai vaarattomasta paikasta tai tilanteesta. Kaikki eläimen pelastustehtävät kirjataan eläimen pelastamiseksi, myös maastosta pelastetut eläimet.

raajoistaan kiinni jääneiden (jäätyneet sekä johonkin kiinni tarttuneet) eläinten vapauttaminen
karanneen eläimen kiinniotto
eläinten poistaminen sisätiloista
loukkaantuneet eläimet
veden varaan joutuneiden eläinten pelastus
loukkuun jääneiden (esim. ilmastointihormiin/savupiippuun tai muuhun eläinten pelastus
kissa puussa
maastosta pelastetut eläimet

Vaarallisten aineiden onnettomus

Vahinkotapahtuma tai sen seuraus, jossa osallisena vaarallisia aineita ja jossa pelastuslaitokselta vaaditaan pelastus- tai torjuntatoimenpiteitä.

bensiinionnettomuudet
liikenneonnettomuuden seurauksena aiheutuneet vaarallisten aineiden onnettomuudet (esim. rekan säiliö rikkoutuu)

Räjähdys/räjähdysvaara

Räjähdys on energian äkillinen vapautuminen, johon liittyy kaasujen nopea laajeneminen.

onnettomuudet, joissa osallisena kaasupulloja, aerosolipulloja, räjähteitä, tms
pölyräjähdykset
Liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi CC 4.0 BY